top of page

​ (indibidwal) Daisei Taxi

​Bilang isang hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng bagong coronavirus

​Ang mga Daisei taxi ay nilagyan ng mga ozone generator at mga negative ion air purifier.

Ang mga Daisei taxi ay isterilisado ng ozone habang sila ay naghihintay, at habang sila ay nasa transit, ang mga ito ay palaging bentilasyon sa pamamagitan ng pagpapasok ng hangin sa labas mula sa air conditioner, at pinapanatili ng isang air purifier na may isang function ng ozone generator.

Ang mga bintana ay sarado, tulad ng sa loob ng Shinkansen.

オゾン発生器.jpgdaiseitaxi

Ozone Generator, Mababang Konsentrasyon, 0.1 ppm, Deodorizer, Ozone Deodorizer, Air Purifier, In-Car Ozone Generator, Negative Ion Generation, Nilagyan ng Timing Function, USB Charging, Walang Pagpapalit ng Filter, Deodorizing, Dust Removal, Pollen Countermeasure, Tahimik, Compact , Compatible sa 11-20 Tatami Mats, Kusina, Toilet, Entrance, Car, etc. Correspondence 99% bacteria eradication Sterilization Disinfection Sterilization Sterilization

murang taxi, pamasahe sa taxi,

Taxi sa malapit, Taxi mula dito

Taxi reservation, wagon taxi, jumbo taxi

Sightseeing taxi, Chartered taxi

Nagano city taxi, tumawag ng taxi

Japan​ nagano

bottom of page